Příroda a my

Je hodně možností relaxace, ale málokterá nám přinese takové potěšení, jako právě pobyt v přírodě.

Pro vnímavého pozorovatele je zde množství drobných dobrodružství a příjemných vjemů, pro sportovce zdravé prostředí k vyžití. To že má příroda příznivý vliv jak na psychickou, tak na fyzickou kondici každého z nás, je pravda zřejmá všem. A přece se k přírodě chováme tak macešsky!? Zatím co doma si své cennosti chráníme a „oprašujeme“, přírodu, která je cenná pro všechny zanedbáváme, stavíme se do pozice pštrosa, či tzv. „po nás potopa“. Jenže takové chování se nám může nemilosrdně vymstít. Ekologické katastrofy jsou nejméně jednou týdně ve zprávách a přesto se lidé k narušenému životnímu prostředí chovají laxně. Vím, že obyčejný člověk toho mnoho nezmůže a měli by si vážnost situace uvědomit hlavně vlády států. Opravdu mi nejde do hlavy, že právě Amerika, která je tak velmi často sužována tornády, nedělá něco pro snížení emisí a naopak se staví proti zákonům, které by nutily emise snížit. A takto se chová většina vyspělých ekonomik.

A co my obyčejní lidé můžeme pro věc udělat? Při našem nemalém počtu jistě také dost. Možností je hodně. Nejezděme zbytečně autem a pokud nějaké máme, mějme v pořádku emise. Po silnicích jezdí spousty nákladních aut, které by určitě měřením emisí neprošly, je za nimi dýmu, že je to i pouhým okem zřetelné, nehledě na naše dýchací cesty, což by mohlo být věcí policie, nehledě, že by jejich počet klesl, kdyby jejich úlohu převzala ve větší míře železnice. Nepalme gumu, textil, plasty a jiné nevhodné materiály, které svým hořením vytváří jedovaté zplodiny. Samozřejmostí se nám už naštěstí pomalu stává třídění odpadu a odvoz některých materiálů do sběrných dvorů. Nejdůležitější je však výchova dětí a mladé generace, které se stává hlavním životním programem zábava a přijmutí odpovědnosti za cokoli je pro ni otravnou nudou. Je pro ni důležité utváření vhodných ekologických návyků dobrým příkladem dospělých v rodinách, ve školách, či v kroužcích. Házení odpadků po lese, či do vody je pro mě zcela nepochopitelnou, ale přitom jinými velmi oblíbenou neřestí.

Pomáhejme tedy přírodě nebo nebudeme moci prožít idylické procházky jarní probouzející se krajinou plné svěží zeleně, letní koupání u rybníka, výlety krajinou rozzářenou podzimní paletou barev nebo velkolepost a sváteční klid krajiny zimní. Chovejme se v rámci možností ekologicky, vždyť na nás záleží, jak moc zničenou naši krásnou Modrou planetu předáme svým dětem!!!

Mysleme také na ostatní obyvatele Země, rozmanité druhy rostlin a živočichů. Každý z nich má stejné právo na život jako my. Nebo si naše Země poradí s našim přemnoženým druhem a zahubí nás jako my hubíme přemnožené plísně, viry, houby či bakterie.

Napsala Jarmila Tomášková

Dárek zdarma

Chcete vědět více o základních principech Feng Shui ve všech oblastech svého života? Můj ebook plný informací a rad Vám zašlu zdarma na Váš email.

email
PŘIDEJTE SE K NÁM


ROZHOVOR - Zlatý věk


ROZHOVOR - Cesta k harmonii